nok
AtB Sanntid

Åpne data for sanntidsinformasjon

AtB har lagt ut sanntidsdata for fri bruk

Kravet er begrunnet i ett prinsipielt syn om å tilgjengeliggjøre reiseinformasjon for offentlig kollektivtrafikk fri for reklame, og gratis til sluttbruker.

Data hentes via SIRI-protokollen: https://en.wikipedia.org/wiki/Service_Interface_for_Real_Time_Information

AtB har tatt i bruk disse elementene av SIRI-protokollen

Stop Monitoring

Vehicle Monitoring

Situation Exchange

AtB har dessverre ikke anledning til å yte brukerstøtte på disse tjenestene.

Lisens vil være Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

 

Reiseplanlegger