Holdeplassen Ilsvika midlertidig flyttet fra mandag 13.februar

På grunn av stengt veg flyttes holdeplassen Ilsvika midlertidig ca. 50 meter ved Mellomila 69.