Sentrum - Moholt - Stokkan

Merk! På grunn av veiarbeid i Granåslia blir sisteholdeplass Sildråpvegen.