Flakkråa - Rye - Berg - Spongdal - Ringvål - Østre Lund