Sæterbakken - Fortuna - Lohove

Merk! Ny linje på grunn av veiarbeid i Klæbuveien. Bussen kjører mellom Sæterbakken og Loholtbakken.