Rate / Ratesvingen - sentrum - Strindheim - Sæterbakken

Merk! På grunn av veiarbeid i Sildråpveien starter/avslutter alle reiser på holdeplassen Sildråpvegen. Holdeplassene Stokkan, Ramstad og Grånåsen gård betjenes ikke. Linje 910 er satt opp for å dekke resten av linje 10 mellom Lohove - Sæterbakken. Se rutetabell lengre ned.