Trondheim - Støren - Tynset (Østerdalsekspressen)

Det er Trønderbilene som er ansvarlig for Østerdalsekspressen.