Oppdal skysstasjon - Gjevilvasshytta

Gjelder fra torsdag 20. juni til og med 15. september.