Trondheim - Brekstad - Hitra - Kristiansund

Gjelder til og med 11. august.