Brekstad - Valset

Merk! Rutetabellen gjelder i periodene;

  • 25. september til og med 8. oktober (uke 39 og 40)
  • 16. oktober til og med 29. oktober (uke 42 og 43)