Steinkjer - Søndre Egge - Bartnes - Steinkjer

Merk! Denne linjen er innstilt i sommer frem til 14. august.