Brekstad - Grøtan vegkryss - Stokkslettbakken - Botngård