Book group travels

Fill in the form to book a group travel.

The group leader is responsible for the group, and must have control of the traveling companions and number. 

Fyll inn antall reisende per passasjerkategori. Det gis grupperabatt på ordinære voksenbilletter og barnebilletter når minimum 10 personer reiser og betaler samlet. Husk at du alltid må kunne forevise gyldig bevis på forespørsel dersom du reiser med rabattert billett. Se fullstendige takstregler

Reiseinformasjon

Gruppeleders personalia