Trondheim - Rissa - Råkvåg

Gjelder fra onsdag 6. september t.o.m. 4. oktober. 

Merk! På grunn av veistenging betjener ikke denne linjen holdeplassen Rissa på 12:25 avgangen fra Vanvikan på onsdager.