Vikåsen - Singsaker - sentrum - Trondheim hurtigbåtterminal

Merk! Endringer i rute grunnet veiarbeid i Stadsing Dahls gate. Gjelder fra mandag 3. juni 2024.