Rate / Ratesvingen - sentrum - Strindheim - Sæterbakken

Merk! 

  • Holdeplassene Sorgenfri t.o.m. Nygård betjenes ikke på grunn av veiarbeid. Les mer om alternativ trasé
  • Holdeplassene Buran 1 og 2 er flyttet 150 meter lengre opp mot Strindheim på grunn av arbeid i Innherredsveien.  
  • Holdeplassene Hallfred Høyems veg flyttes 150 meter fra 10. november. Les mer.