Lund - Heimdal - Kolstad - sentrum - Lade - Strindheim

Merk! Gjelder fra mandag 19. februar 2024.

  • Midlertidig holdeplass, Buran 4 i Mellomveien pga. vegarbeid.