Dragvoll - Strindheim - sentrum - Marienborg/Trondheim Spektrum

Merk! Holdeplassene Buran 1 og 2 er flyttet 150 meter lengre opp mot Strindheim på grunn av arbeid i Innherredsveien