(Sunde) - Hitra hurtigbåtterminal - Fillan - Sistranda (- Dyrøy)

Merk! Endringer grunnet ombygging. Gjelder fra mandag 4. mars 2024.