Kalkløyvvågen - Sørenget

Gjelder fra mandag 10. oktober.