Levanger - Hokstad

Gjelder 28. april 2024.

Ekstraavganger:

  • Fra Levanger kl. 09:15
  • Fra Hokstad kl. 09:50

Tidsjusteres:

  • Fra Levanger kl. 10:00 utsettes til kl. 10:45
  • Fra Hokstad kl. 10:35 utsettes til kl. 11:20