Grong - Sørli

Merk! Skoleavgangene til og fra Sørli skole, og Storgangen skole kjøres ikke fredag 24. november.