nok
Rutestruktur

Visste du at...

...den 3. august i 2019 ruller nye busser ut i Trondheims gater for å frakte enda flere av byens innbyggere på en mer effektiv måte i en helt ny rutestruktur?

Hvorfor ny rutestruktur?

  • Fordi våre reisemønstre har endret seg de siste tiårene er en omlegging av rutestrukturen nødvendig for at flere skal kunne parkere bilen og reise kollektivt.
  • Nye veier, nye steder å bo og jobbe gir mulighet for nye måter å reise på.
  • Det nye kollektivtilbudet blir godt tilpasset nye reisestrømmer og lokalsentre, og med flere linjer på tvers i byen vil mange slippe å reise via sentrum.
  • Det vil bli langt flere avganger over større deler av døgnet.
  • Når rutestrukturen bygges opp som nettverk gir det mange flere reisemuligheter og flere avganger, men for en del flere enn i dag betyr det at de må skifte buss for å komme fra  A til B. Det legges godt til rette for at omstigningen blir enkel og effektivt. 
  • Velutviklede Knutepunkter og Omstigningspunkter gjør det enkelt og effektivt å bytte mellom flere linjer.
  • I dag ligger noen av holdeplassene veldig tett, og det er behov for å endre på noen av disse. Færre holdeplasser gir raskere reise uten at det vil gå på bekostning av avstand fra hjem til holdeplass. En av fire vil få noe lenger vei til holdeplassen, men det blir i snitt kun 29 meter ekstra. Flere får også kortere vei til nærmeste holdeplass.
  • Færre holdeplasser og kortere opphold på hver holdeplass betyr at reisetiden kortes ned betraktelig på flere strekninger. Flere dører for av- og påstigning, samt billettering før ombordstigning gjør det mulig å nå målet om å redusere fra dagens 20-25 sekunder til 15 sekunder i snitt per holdeplass. Det betyr selvfølgelig ikke at bussen skal kjøre før alle passasjerene har kommet seg av og på.
  • Det stilles høye krav til universell utforming. De nye bussene blir godt tilrettelagt med brede dører, lavgulv, flere rullestolplasser og tydelig visuell og audiovisuell informasjon.
Reiseplanlegger