Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Betalingsvilkår

Reisende som benytter tilbudet skal betale egenandel. Følgende billetter og betalingsmidler kan benyttes til dekning av egenandel: 

Kontant

Pris voksen: 40,- 

Pris barn/honnør: 20,- 

Reisende betaler grunnpris ved påstigning tilsvarende grunnpris for buss i Trøndelag. Hvis drosje benyttes som transportmiddel skal betalingen registreres i taksameter, og en kvittering skal utstedes. Kvitteringen skal benyttes som overgangsbevis ved videreise med andre kollektivreiser (unntatt tog). Det kreves ikke inn kontantpåslag for disse tjenestene. 

AtB Mobillett 

Billetter kjøpt i appen AtB Mobillett kan benyttes som betalingsmiddel for egenandel. Både enkeltbilletter og periodeprodukter er gyldige billetter. AtB Mobillett vises frem ved påstigning ved eventuell viderereise. 

t:kort

t:kort periode innlagt i kundens reisekort er gyldig som betaling for egenandel. Det forutsettes at gyldig kvittering fremvises sammen med t:kortet. Reisekortet må leses av ved eventuell videre reise.