Viktig melding

Finn ut hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Betalingsvilkår

Reisende som benytter tilbudet skal betale egenandel. 
Følgende billetter og betalingsmidler kan benyttes til dekning av egenandel: 

 • Kontant
  Pris voksen: 40,- 
  Pris barn/honnør: 20,- 

  Reisende betaler grunntakst ved påstigning tilsvarende grunntakst for buss i Trøndelag. Dette er pr. april 2019 for reise innen én sone. 
  Hvor drosje benyttes som transportmiddel skal betalingen registreres i taksameter, og en kvittering skal utstedes. Kvitteringen skal benyttes som overgangsbevis ved videreise med andre kollektivreiser (unntatt tog). Det kreves ikke inn kontantpåslag for disse tjenestene. 
   
 • Mobillett 
  Produkter kjøpt via appen AtB Mobillett kan benyttes som betalingsmiddel for egenandel. Både enkeltbilletter og periodeprodukter er definert som gyldige produkter. Mobillettproduktet vises frem ved påstigning ved eventuell viderereise. 
   
 • t:kort
  t:kort periode innlagt i kundens reisekort er gyldig som betaling for egenandel. Det forutsettes at gyldig kvittering fremvises sammen med t:kortet. Reisekortet må valideres ved eventuell viderereise.