Verdal

Tilbud i kommunen

Tilbringertransport: Nei
Servicetransport: Ja

Bestillingsfrist

  • For sentrum/bynære områder: Minimum 1 time før oppsatt tidspunkt
  • ?For grendene: Minimum 3 timer før ankomst sentrum og minimum 1 time for retur fra sentrum. Du vil få beskjed fra transportør på SMS eller oppringt cirka 20 minutter før du blir hentet.

Rutetilbudet i sentrum/bynære områder

Trykk her for rutetabell (PDF, 439KB). Tidspunkt som er oppgitt er oppstart fra Verdal jernbanestasjon. Alle påstigninger i hvit sone og deretter ut i ditt område. Hentetidspunkt vil variere avhengig av antall reisende som skal være med kjøretøyet. Noe ventetid kan derfor påberegnes.

  • Sentrum / Ørmelen/ Øra (hvit sone)
  • Stiklestad/Forbregd (rød sone)
  • Trones (blått)
  • Brannan (gult)

Alle transporter går inn til eller ut i fra den ”hvite” sonen. Du kan stå på en bestemt adresse i din sone. Viktig at du gir beskjed om henteadresse når du bestiller transport. Ønsker du å stå på en holdeplass, så gir du beskjed ved bestilling. Du kan også stå av i samme sone som påstigning eller i sentrumssonen. Du har ikke anledning til å reise for eksempel mellom blå og rød sone.

Om ditt transportbehov ikke dekkes av dette kollektivtilbudet kan du velge å bestille en taxi som du selv betaler i sin helhet.

Rutetilbudet i grendene

Trykk her for rutetabell (PDF, 275KB). Tidspunkt som er angitt i tabellen er når transporten skal være i sentrum. Avhengig av hvor mange som skal være med så kan hentetidspunktet variere. Alle turer starter på Verdal jernbanestasjon. Alle påstigninger i hvit sone og deretter ut i ditt område.

  • Vera via Stiklestad
  • Vuku/Garnes/Hello
  • Leksdal/Leirådal
  • Sul

Fu kan stå av i samme sone som påstigning eller i sentrumssonen. Du har ikke anledning til å reise mellom grendesonene.