a-informasjon
Arctic race

Avvik i reisetider og trasé søndag 14. august under Arctic race. Reisetider i app og reiseplanlegger er ikke gjeldende.

Gå til artikkel

Velkommen om bord i bussen

Som skoleelev er det mye nytt å sette seg inn i, blant hvordan komme seg til og fra skolen.

AtB og våre operatører ønsker at elevene skal få en god opplevelse, og vi vil legge til rette for at det skal bli en trygg og god skolevei. Vi oppfordrer dere foreldre til å ta en prat med barna om det å reise med buss til skolen og retningslinjene som gjelder rundt dette.

Trafikksikkerhet og gode bussvaner

Trafikksikkerhet er et viktig stikkord i forhold til skoleskyss. Dette gjelder både på holdeplass og om bord i bussen/drosjen. Trafikksikkerhet handler også om et samarbeid mellom AtB, dere foreldre, elevene selv og skolen i forhold til bevisstgjøring, opplæring og jevnlig påminnelse.

På holdeplass

 • Bruk refleks – også der det er gatebelysning.
 • Gi tydelig tegn til sjåføren.
 • Hold god avstand til buss/drosje når den er i bevegelse.
 • Vis god kø-kultur.

Om bord i bussen

 • Bruk alltid setebelte. Det er påbudt i de busser hvor det er montert.
 • Vis generelt hensyn til de andre som reiser.
 • Ikke gå rundt i bussen når den kjører.
 • Spør sjåføren om det er noe de lurer på.

Sykler, rattkjelker

Det er begrenset plass til sykler, rattkjelker og lignende om bord i bussen, og elevene kan derfor oppleve at det ikke er plass til slikt utstyr på bussen og at de ikke får medbrakt dette.

Dersom eleven tar med sykkel må det betales barnebillett (takstregler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune).

Det er elevens eget ansvar å få sykkel, rattkjelke og så videre av og på bussen, og det er viktig at dette blir festet til festereimer eller holdt fast underveis på reisen av hensyn til sikkerheten om bord.

Reisebevis - t:kort skole

Alle elever som har rett på skoleskyss, og skal benytte buss, får tildelt et elektronisk reisebevis – t:kort skole. Dette er billetten til elevene, og skal brukes på bussen hver dag til og fra skolen. Det er veldig viktig at elevene tar godt vare på sitt skolekort.

 • Skolekortet inneholder to reiser pr i dag innenfor den strekningen som er godkjent for eleven.
 • Det er ikke lov å benytte skolekortet på andre strekninger enn innenfor den strekningen man har godkjent søknad om skoleskyss for. Det kan derimot benyttes til andre tider. Innen kl 17.00 for grunnskole-elever og innen kl 18.00 for videregående-elever på samme strekning.
 • Når eleven kommer om bord i bussen må eleven registrere kortet på kortleseren som står ved sjåføren. Det er viktig i forhold til statistikk og oversikt over antall reisende at dette blir gjort.
 • Dersom eleven mister eller har glemt sitt skolekort må han/hun varsle skolen. Skolene har lånekort. Det kan tilkomme en erstatning for gjenproduksjon av t:kort skole.
 • Dersom elevene skal ha med venner på bussen må disse betale billett på vanlig måte. 

Ruteinformasjon og andre spørsmål

Oppdaterte rutetider og trasè for de ulike skolerutene ligger på atb.no under Rutetabeller og en egen fane for Skoleruter. Der er rutetabellene sortert etter kommuner.

Dersom det blir foretatt endringer på rutetabeller i løpet av året, blir denne informasjonen sendt til skolene, som igjen har ansvar for å informere til elever/foreldre før endringen trer i kraft.

Ved spørsmål om rutene eller annet, ta kontakt med AtB kundesenter.

Du kan også nå oss via kontaktskjema eller facebook og twitter.

Ansvaret for de ulike elementene i skoleskyss er fordelt mellom ulike parter. Har du spørsmål som går ut over AtBs ber vi deg ta dette med skolen eller din kommune.

Hvem har ansvar for hva?
HvaAnsvarsområde
Godkjenning og tildeling av skoleskyssTrøndelag fylkeskommune
Organisering av skoleskyssen på bakgrunn av registrerte og godkjente elever.AtB
Behandling av klage på vedtak i skoleskysstildelingTrøndelag fylkeskommune
Behandling av utførelse av skoleskyssAtB
Ruteplanlegging og ruteinformasjonAtB
Informasjon til skole, foreldre og elevAtB og skole
Trafikkfarlig skolevei og infrastruktur (grunnskole)Kommune
Utstedelse av reisebevis, t:kort skoleAtB
Drift og kjøring av ruterOperatør

Møt Anna og Bjørnar

Se vår lille filmsnutt på 40 sekunder med A + B som viser deg hva som er viktig før du går ombord og underveis. God tur!