Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Klett og Leinstrand

Klett og Leinstrand vil fra august 2019 betjenes av linje 77. 

Hva blir nytt? 

  • Linje 77 erstatter dagens linje 71. 
  • Økt frekvens i rush. 
  • Flere avganger med linje 77 i helg. 
  • Overgang til ny linje 71 (Brekkåsen - Tiller/sentrum) og flere regionlinjer til Trondheim sentrum fra Klettkrysset. 

Merk deg at avgjørelser om det nye rutetilbudet tas fortløpende. Vi oppdaterer denne siden kontinuerlig, slik at du kan forberede deg på din nye reisehverdag.

Bydelskart

Se hvilke linjer som går i området Klett og Leinstrand. Se også linjekart for Trondheimsområdet fra august 2019 (pdf) (1MB)

Reisemuligheter

Reis i ditt eget nærområde eller til andre bydeler uten å måtte ta turen innom Trondheim sentrum. Fra knutepunkt som Heimdal og Tiller har du tilgang til mange reisemål. Fra Klettkrysset vil det være mulighet for overgang til linje 71 og flere regionlinjer til Trondheim sentrum. Midlertidig Park & Ride ved Klettkrysset ferdigstilles i februar 2019. Videre jobbes det med en permanent løsning for parkering ved Klettkrysset. 

Det kan være flere reisemuligheter enn det som er beskrevet i tabellen under. I AtBs reiseplanlegger, som ferdigstilles i løpet av våren, vil alle alternativer komme frem.

Se oversikt over alle linjene og hvilke holdeplasser de betjener fra 3. august 2019.

Rushtid: Mandag til fredag kl 06.30 - 09.00 og 14.00 - 17.00.

Reisemuligheter fra Klett og Leinstrand
TilUtvalgte destinasjoner
Trondheim sentrumRush: Linje 71 (fra E6) til sentrum.
Utenfor rush: Linje 71 til Tiller med omstigning til linje 1.
Alternativ: Linje 77 til Heimdal med omstigning til linje 1.
BrattøraRush: Linje 71 (fra E6) til Brattøra i rush, eller linje 77 til Heimdal med omstigning til linje 1. Videre omstigning til 21, 23, 24, 25 eller 71 (23 og 71 kun i rush).
Utenfor rush: Linje 71 til Tiller, eller linje 77 til Heimdal med omstigning til linje 1. Videre omstigning til linje 21, 24 eller 25 i sentrum.
GløshaugenRush: Linje 71 til Studentersamfundet med omstigning til linje 3 eller 22, eller linje 77 til Heimdal med omstigning til linje 1. Videre omstigning til 3 eller 22 på Studentersamfundet.
Utenfor rush: Linje 71 til Tiller, eller 77 til Heimdal med omstigning til linje 1, videre omstigning til linje 3 eller 22 på Studentersamfundet.
St. Olavs HospitalRush: Linje 71. Gå fra Studentersamfundet.
Alternativ: Linje 71 med omstigning til linje 13 på Lerkendal.
Utenfor rush: Linje 71 til Tiller eller 77 til Heimdal med omstigning til linje 1. Gå fra Studentersamfundet. Alternativ: Omstigning fra linje 1 til linje 13 på Lerkendal.
StrindheimRush: Linje 71 til Tiller med omstigning til linje 15.
Utenfor rush: Linje 77 til Heimdal med omstigning til linje 1, eller linje 71 til Tiller med omstigning til linje 1.
LadeRush: Linje 71 til Lerkendal med omstigning til linje 13, eller omstigning til linje 2 eller 20 i sentrum.
Utenfor rush: Linje 71 til Tiller eller linje 77 til Heimdal med omstigning til linje 1, videre omstigning til linje 13 på Lerkendal eller linje 2 eller 20 i sentrum.
Alternativ: Linje 77 til Heimdal med omstigning til linje 2.
Ranheim og GrilstadRush: Linje 71 til sentrum med omstigning til linje 1, eller linje 77 til Heimdal med omstigning til linje 1.
Utenfor rush: Linje 71 til Tiller med omstigning til linje 1 eller linje 77 til Heimdal med omstigning til linje 1.
Brundalen og JakobsliRush: Linje 71 til Lerkendal med omstigning til linje 14, eller linje 77 til Heimdal med omstigning til linje 1. Videre omstigning til linje 14 på Lerkendal.
Utenfor rush: Linje 71 til Tiller, eller 77 til Heimdal med omstigning til linje 1. Videre omstigning til linje 14 på Lerkendal.
Dragvoll og VollRush: Linje 71 til Lerkendal med omstigning til linje 14, eller linje 77 til Heimdal med omstigning til linje 1. Videre omstigning til linje 14 på Lerkendal.
Utenfor rush: Linje 71 til Tiller eller 77 til Heimdal med omstigning til linje 1. Videre omstigning til linje 14 på Lerkendal.
TillerLinje 71 eller linje 77 til Heimdal med omstigning til linje 1 eller 16.
HeimdalLinje 77.
Hallset og HavstadRush: Linje 71 til Tiller med omstigning til linje 23 eller til Lerkendal/sentrum med omstigning til linje 13.
Alternativ: Linje 77 til Heimdal med omstigning til linje 1, videre omstigning til linje 23 på Tiller eller til linje 13 på Lerkendal
NyborgRush: Linje 71 til Tiller med omstigning til linje 23 eller til Lerkendal/sentrum med omstigning til linje 13.
Alternativ: Omstigning fra linje 23 til linje 11 på Stavset senter eller linje 13 på Havstad (i rush). 

Relatert informasjon