Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Fleksibel transport

Flere steder i Trøndelag gir det vi kaller fleksibel transport det beste tilbudet for å dekke reisebehovet i området. Fleksibel transport kan benyttes av alle.

Du som kunde kan bestille en tur fra A til B basert på ditt reisebehov. Det er ikke knyttet opp mot faste rutetider eller faste ruter, men innenfor bestemte soner og åpningstider. 

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om bestilling og åpningstider for fleksibel transport.

Tilbud tilpasset kommunen

Tilbudet med fleksibel transport er utarbeidet av AtB i tett dialog og samarbeid med hver enkelt kommune. 

Et tilbud for alle

Alle kan bruke fleksibel transport og det er ingen aldersgrenser eller andre restriksjoner. Har du for eksempel barnevogn, rullestol eller lignende med deg er det ingen problem. Sjåføren hjelper deg også gjerne med både av- og påstning. Dersom flere har bestilt, og skal samme vei som deg, vil det være flere i samme drosje eller minibuss. 

Tilbud på bestilling

Du som kunde kan velge mellom ulike mål for reisen, og bestille ut fra ditt behov. Målet kan for eksempel være kollektivknutepunkt, handlesteder eller kommunesenter.

Ankomst- og avgangstider legges opp for å kunne gi god korrespondanse videre med annen transport, eller for å passe med et servicetilbud som handel, idrett, kultur eller annet fritidstilbud basert på prioriteringene fra kommunene. 

Det finnes tre typer fleksibel transport: fleksibel tilbringer, fleksibel service og fleksibel by. 

Fleksibel service - til og fra servicepunkter

Bringer deg til og fra butikken, frisøren eller lignende på formiddagen, eller til og fra kultur og fritidstilbud på ettermiddag. Det er også mulig å bli hentet hjemme for deg som har behov for det.

Fleksibel tilbringer - til og fra annen kollektivtrafikk

Bringer passasjerer til og fra annen rutegående trafikk som tog, buss eller båt. Tilbudet er tilknyttet konkrete avganger og ankomster, og tilpasset behovet i den enkelte kommune.

Fleksibel by

Fleksibelt alternativ til bybuss, som tar deg fra der du er, til dit du skal.

I Steinkjer og Verdal vil den fleksible transporten være tilpasset reisemønstrene i en by. Tilbudet vil være bedre tilpasset de reisendes behov enn for eksempel en bybuss som kjører en fast rute til en fast tid. Du kan bestille fleksibel transport fra der du er til dit du skal innenfor en sentrumssone i hele åpningstiden mandag til fredag og lørdag.

Pilotområder for utvikling

Røros og Overhalla er to utvalgte områder i Trøndelag hvor målet er å utvikle et enda bedre og mer fleksibelt tilbud på bestilling. Her kan du bestille transport fra adresse til adresse innenfor en sone i åpningstiden mandag til fredag og lørdag. 

Målet er å utvikle et godt og fleksibelt tilbud på bestilling, og det vil derfor kunne komme endringer i soner og åpningstider underveis fordi tilbudet skal videreutvikles.

Ved å ha to pilotområder, vil vi kunne lære mye om fleksibel transport som vi kan ta med oss i videre utvikling av tilbudet i Trøndelag.

Bestilling og betaling

All transport bestilles ved å ringe, og du vil få bekreftelse med hentetidspunkt. Du kan betale på samme måte som når du reiser med buss, og prisene vil være basert på kollektivpriser. Vi jobber fortsatt med noen detaljer for hvordan den endelige løsningen skal bli, så her vil det komme mer informasjon om hvordan du bestiller og betaler.

Den fleksible transporten er en del av det totale tilbudet i hver kommune. Les mer om hvordan du reiser kollektivt i din kommune.