a-informasjon
Endringer i kollektivtrafikken

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Blinde og synshemmede

På flere holdeplasser i Trondheimsområdet får du informasjon på skjerm og fra bussens utvendige høyttalere.

På alle busser, med unntak av skoleruter og lokalruter i region, annonseres neste holdeplass over høyttaler i tillegg til at det vises på skjerm. På hurtigbåt vises båten i et kart, og neste anløp annonseres over høyttaler.

Alle metrostasjoner i Trondheimsområdet er utstyrt med ledelinje.

Busser, trikker og båter er utformet med gode kontraster av hensyn til personer med nedsatt synsevne.