Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal

Tilbudet vil bestå av buss, tog og fleksibel transport.

Oversikt over linjene som vil gå i området. 

Ordinære busslinjer 

Buss
340Trondheim S 6 - Støren Rådhus
440Trondheim S 6 - Røros skysstasjon
480Støren Stasjon - Oppdal skole
504Melhus skysstasjon - Stensetkrysset
505Melhus skysstasjon - Børskrysset E39
540Røros skysstasjon - Synnervika (sommertilbud)
541Røros skysstasjon - Brekken skole
543Jenshaugen - Hov skole
544Tronsaune - Haltdalen oppvekstsenter
580Oppdal skysstasjon - Gjevilvasshytta (sommertilbud)

Skolelinjer og lokallinjer

Skolelinjene i Trøndelag er åpen for alle reisende med gyldig billett.

Buss
5001Brannåsen - Gimse skole
5002Øysand - Melhus skysstasjon
5003Strandv./Øyås avkjøring - Gimse skole
5004Melhus skysstasjon - Kvål
5005Jønlandsmoen - Lundamo skole
5006Hermanstad - Lundamo skole
5008Flå skole - Tangen
5009Melhus skysstasjon - Kregnes
5010Eid skole - Brokalykkja
5400Røros skysstasjon - Glåmos samf.hus
5401Røros skysstasjon - Røros skysstasjon
5402Glåmos samf.hus - Bukkvollan
5403Ålen sentrum - Nesvold
5404Bollingmo - Ålen sentrum
5406Røros skole - Synnervika
5471Singsås skole - Wolden
5472Støren Stasjon - Raphaugen
5473Soknedal - Sommervold
5474Soknesmoen - Støren Stasjon
5475Soknedal - Heggvoll
5476Soknedal skole - Holte
5605Voll skole - Berkåk sentrum
5606Halland camping - Rennebu skole
5607Rennebu skole - Stølsvangsveien
5608Rennebu skole - Åshuset
5801Lønset v/butikken - Oppdal skysstasjon
5802Ishol - Oppdal skysstasjon
5803Holden - Oppdal skysstasjon
5805Drivdalen skole - Drivstua