nok
t:kort

t:kort på ferge

Reis rabattert i både Nord- og Sør-Trøndelag. Klippekort ferge passer for deg som reiser ofte på samme fergesamband.

Klippekort

Klippekort ferge er et produkt som legges inn i t:kortet som inneholder 40 reiser på en utvalgt fergestrekning for en bestemt billengde. Dette gir 40% rabatt i Sør-Trøndelag, og 50% rabatt i Nord-Trøndelag. Du kan også kjøpe klippekort for person med 12 klipp på sambandet Levanger-Hokstad. Dette gir 17% rabatt. 

Klippekort bestilles og legges inn i t:kortet hos billettør om bord. Du kan kun ha ett klippekort om gangen i ditt t:kort, og du kan fornye dette når det er brukt opp. Klippekort 40 reiser er gyldig i 2 år fra kjøpsdato og 12 reiser person er gyldig seks måneder. 

Merk følgende:

Dersom det er mer enn 104 dager siden det utløpte klippekortet har vært i bruk slettes produktet automatisk i billettsystemet, herunder ubrukte klipp som ligger igjen på reisekortet.

Dersom du ønsker å få refundert ubrukte reiser fra ditt utløpte klippekort er det derfor viktig at du tar kontakt med AtB kundesenter innen 104 dager etter at du sist brukte klippekortet. Årsaken til dette er kravene som stilles til sletting av reiseopplysninger etter «Bransjenormen for personvern og informasjonssikkerhet i elektroniskbillettering» og personopplysningsloven punkt 7.4.