nok
t:kort for firma

t:kort bedrift

Inngå en bedriftsavtale med reisekortet t:kort for dine ansatte

Betal bedriftens reiser samlet

Med bedriftsavtale betaler du enkelt alle reiser i Trøndelag med samlet faktura. Bedriften oppretter en reisekontoavtale, og kan knytte ønsket antall reisekort til kontoen.

Velg reiseprodukter

Med reisekonto kan reisekortet t:kort benyttes til å betale for flere reiseprodukter. Velg reiseproduktene som passer best for dine ansatte. Samtidig som bedriften sparer penger er dere med på å spare miljøet ved å reise kollektivt.

Reiseplanlegger