Kollektivtilbudet i Stor-Trondheim fra august 2019

3. august 2019 får Stor-Trondheim ny rutestruktur. Nytt kollektivnettverk gjør det enklere å reise effektivt både i og mellom bydelene.

Bussene vil gå oftere og det totale tilbudet blir mer attraktivt. Langt flere vil få mulighet til å reise kollektivt på en mer effektiv måte enn i dag. Målet er å legge til rette for at flest mulig parkerer bilen og velger å gå, sykle eller reise kollektivt i stedet.

Avgjørelser om det nye rutetilbudet tas fortløpende og vi oppdaterer denne siden kontinuerlig, slik at du kan forberede deg på din nye reisehverdag.

Det er mange aktører som jobber for ny og bedre rutestruktur fra 2019. Mens AtB utarbeider rutetilbud og tjenester knyttet til reisen, har Trondheim kommune og Statens vegvesen ansvaret for bygging og utvikling av tilhørende infrastruktur. Nyttig informasjon om disse prosjektene finner du på miljopakken.no.

Fra 2019 til 2029 er det operatørene Nettbuss og Tide Buss som skal kjøre i Stor-Trondheim på vegne av AtB.