Important message

See how the corona situation is affecting public transport.

Go to article

Stjørdal - Haraldreina - Prestmoen - Skjelstadmark - Hegra - Geving

På grunn av stenging av Ole Vigs gate er det endring i trasé.