Stjørdal - Haraldreina - Prestmoen - Skjelstadmark - Hegra - Geving