Mære - Guldbergaunet

Gjelder fra 10. februar. Endring: Avgangen fra Smolan legges om Lø og kjører sammen med bybussen for å øke kapasiteten. Nytt avgangstidspunkt blir kl.07:13 fra Smolan.