nok
Søknadsskjema skoleskyss

Søknadsskjemaer vedrørende skoleskyss

Ferdig utfylt skjema leveres skolen man tilhører.

Behandling av søknader gjennomføres av Sør-Trøndelag fylkeskommune ved samferdselsavdelingen. Samferdelsavdelingen har forvaltningsansvaret for skoleskyss.

Søknad skoleskyss

Søknad om skoleskyss, flere adresser

Søknad om refusjon

 

 

Reiseplanlegger