Metrobusser

Metrobussene vil være ryggraden i kollektivtilbudet i Stor-Trondheim fra august 2019. 58 metrobusser vil trafikkere tre metrobusslinjer.

Bussene er i underkant av 24 meter lange og har plass til ca. 150 passasjerer. Til sammenligning tar dagens leddbusser rundt 95 passasjerer, om man beregner like mange stående per kvadratmeter (fire personer)  som det er gjort i anskaffelsen av metrobussene. 

Metrobussene vil ha høy komfort for alle sittende og stående passasjerer. Rullestol- og barnevognplasser er plassert langt foran i bussen for god kommunikasjon med sjåfør. Metrobussen er utstyrt med tre store skjermflater for god informasjon til alle reisende, moderne design og gode seteløsninger. Bussene er rikelig utrustet med videoovervåking som øker tryggheten for publikum.

Metrobussene har fire døråpninger med «sliding doors», likt det som brukes på t-bane/metrobaner, for effektiv og trygg av- og påstigning.

Metrobussene skal driftes på HVO biodiesel som er Co2-nøytralt