Metrobusser

Metrobussene vil være ryggraden i kollektivtilbudet i Stor-Trondheim fra august 2019. 58 metrobusser vil trafikkere tre metrobusslinjer.

Bussene er i underkant av 24 meter lange og har plass til 142 passasjerer. Til sammenligning har dagens leddbusser plass til 96 og 97 passasjerer, avhengig av operatør. Det beregnes fire stående per kvadratmeter i angivelser av kapasitet.  

METROBUSS: Slik vil metrobussene som kommert il Trondheim se ut. Illustrasjon: Van Hool. 

Metrobussene har 51 sitteplasser og 91 ståplasser. Bussene er bygd for å tilby en komfortabel reise for både sittende og stående passasjerer. Bussene er romslige, lyse og med store vindusflater, noe som gir god oversikt. Det er plassert rygg- og hofteputer mange steder i bussene og det vil være rikelig med gripestenger og håndtak å holde i. 

Det vil være reserverte plasser for passasjerer som har ekstra behov for å sitte. Disse plassene blir godt merket. I metrobussene får man også store, lette tilgjengelige områder for rullestol og barnevogn. Rullestol- og barnevognplasser er plassert langt foran i bussen for god kommunikasjon med sjåfør.

Metrobussene har fire døråpninger med «sliding doors», likt det som brukes på t-bane/metrobaner, for effektiv og trygg av- og påstigning.

Metrobussene er utstyrt med tre store skjermflater for god informasjon til alle reisende, moderne design og gode seteløsninger. Bussene er rikelig utrustet med videoovervåking som øker tryggheten for publikum.

Metrobussene er biodieselhybrider. Det betyr at de driftes av både HVO biodiesel og strøm, og dermed er Co2-nøytrale.