Elbusser

Trondheim har som teknologihovedstad gjort et kvantesprang i elbuss-satsingen. Fra 3.august 2019 vil 12 % av den totale bussparken til AtB være batterielektriske busser, noe som gjør Trondheim til den byen i Norge med flest elbusser i trafikk.  

Bussene er mellom 12 og 18 meter og har plass til henholdsvis 60 og 100 passasjerer.RASK LADING: Elbussene lades med pantografer i endeholdeplassene. Illustrasjonen viser omtrent hvordan pantografene vil se ut.

På følgende fire linjer vil det gå elbusser:

  • Linje 12 Dragvoll - sentrum - Marienborg/Øya
  • Linje 20 Romolslia - sentrum - Strindheim
  • Linje 25 Vikåsen - Singsaker - sentrum - Brattøra
  • Linje 40 Flatåsen - Tonstadkrysset

Totalt vil det være 35 elbusser som daglig betjener disse fire linjene.

Batteriene på el-bussene vil være plassert på takene. Bussene vil automatisk bli ladet opp i løpet av tre til seks minutter på hver endeholdeplass via såkalte pantografer (se illustrasjon). Dette er samme teknologi som benyttes for trikk og el-tog. I tillegg vil alle bussene ha vedlikeholdslading på depot når de ikke kjører i rute.

Bussene vil være nærmest lydløse i trafikkene. Kundene vil oppleve en komfort lik den man har i dagens bybusser.