Bybusser

Resten av Trondheim by får moderne bybusser på mellom 10,5 og 18 meter. Bybussene tar mellom 70 og 110 reisende. 

Standarden vil være tilnærmet lik som i dagens bybusser. Nyvinningen er at de største bybussene (fra 11,9 til 18 meter) får en ekstra dørløsning fra det som brukes i dag, det vil si tre eller fire dører.  På den måten vil av- og påstigingen bli tryggere og enklere for de reisende.  

Bybussene skal driftes på biogass og HVO biodiesel.