Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Slik fungerer skolekortet t:kort skole

  • Skolekortet er et personlig kort hvor navn og fødselsdato er påført og reisekortet inneholder en databrikke hvor informasjon om dine reiserettigheter er lagret.  Vær forsiktig med skolekortet ditt og ikke lag hull i det eller utsett det for annen røff behandling.
  • Skolekortet du mottar skal brukes i alle årene du har fått innvilget skoleskyss.
  • Skolekortet inneholder to gyldige reiser per dag. Antall turer er individuelt og følger den rettighet du har for skoleskyss. For full skyssrett er det to reiser pr dag i skoleårets 190 dager. Ved fri skoleskyss i deler av året, vil antall turer være lavere. Skolekortet kan benyttes hele året, men vil gå tomt for reiser om det benyttes mer enn rettigheten tilsier.
  • Skolekortet gjelder kun for den strekningen som er naturlig for å komme til og fra skolen.
  • Skolekortet for videregående skole er gyldig alle hverdager i henhold til fylkeskommunens skolekalender.
  • Skolekortet må ikke brukes utenfor gyldig område eller tidsrom. Da blir det ansett som misbruk og navn og adresse blir notert. AtB vil da sende informasjon om hendelsen til dine foresatte. Ved gjentatt misbruk vil gebyr bli utstedt.