Slik bruker du skolekortet t:kort skole

  • Du må alltid ha med skolekortet på reiser.
  • Du må aktivisere skolekortet på kortleseren om bord i bussen. Skolekortet lyser grønt når alt er greit. Ved rødt lys, be sjåføren om hjelp.
  • Du må kjøpe billett for reisen dersom du glemmer skolekortet.