Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Skoleskyss videregående skole

Du som elev i offentlig og privat videregående skole i Trøndelag kan ha rett på fri skyss til og fra skolen.

Det gjelder deg som søker om avstandsskyss og varig medisinsk skyss. Det er eleven eller foresatte som er ansvarlig for å søke og levere nødvendig dokumentasjon innenfor gitte frister.

Det er Trøndelag Fylkeskommune (TFK) ved samferdselsavdelingen som behandler søknader om skoleskyss. Når fylkeskommunen bekrefter rettigheten for skoleskyss, sender de en bestilling til oss i AtB. Deretter organiserer og finansierer AtB skoleskyssen på vegne av fylkeskommunen.

Er du folkeregistret i Trøndelag, men går på skole i et annet fylke, må du sende inn en manuell søknad. Elektronisk søknadsskjema til Trøndelag fylkeskommune.

 • Elever som har

  • over 6 km. gangvei på videregående skole.
  • elever som har sykdom og/eller skade som gjør skyss nødvendig, uavhengig av gangavstand mellom hjem og skole.
  • Skolekortet er et personlig kort hvor navn og fødselsdato er påført og reisekortet inneholder en databrikke hvor informasjon om dine reiserettigheter er lagret.  Vær forsiktig med skolekortet ditt og ikke lag hull i det eller utsett det for annen røff behandling.
  • Skolekortet du mottar skal brukes i alle årene du har fått innvilget skoleskyss.
  • Skolekortet inneholder to gyldige reiser per dag. Antall turer er individuelt og følger den rettighet du har for skoleskyss. For full skyssrett er det to reiser pr dag i skoleårets 190 dager. Ved fri skoleskyss i deler av året, vil antall turer være lavere. Skolekortet kan benyttes hele året, men vil gå tomt for reiser om det benyttes mer enn rettigheten tilsier.
  • Skolekortet gjelder kun for den strekningen som er naturlig for å komme til og fra skolen.
  • Skolekortet for videregående skole er gyldig alle hverdager i henhold til fylkeskommunens skolekalender.
  • Skolekortet må ikke brukes utenfor gyldig område eller tidsrom. Da blir det ansett som misbruk og navn og adresse blir notert. AtB vil da sende informasjon om hendelsen til dine foresatte. Ved gjentatt misbruk vil gebyr bli utstedt.
 • Bruk av skolekort i koronasituasjonen

  • t:kort skole skal medbringes hver gang man reiser.
  • På de holdeplasser det er kortleser tilgjengelig, skal kortet leses av.
  • Skoleelever uten t:kort skole kjøper billett via mobil i appen AtB Mobillett eller på SMS. Billett kan ikke kjøpes om bord.

  Husk også at ungdom mellom 16 og 19 år og du under 16 år som kan dokumentere at du går på videregående skole kan kjøpe ungdomsbillett for Trøndelag. Det gjør du enklest i appen AtB Mobillett.

  LES MER: Slik kjøper du billett

   

 • Høsten 2020 starter AtB og Trøndelag fylkeskommune en pilot med digitalt reisebevis på mobilen. Det betyr at t:kort skole erstattes av et digitalt reisebevis i appen PocketID, og det blir enda enklere for deg som reiser. Du må alltid ha PocketID med reisebevis og elevbevis tilgjengelig når du reiser kollektivt. Byåsen, Charlottenlund, Oppdal og Ole Viig videregående skoler skal delta i piloten. 

  Hvem gjelder det for?

  Digitalt reisebevis gjelder i første omgang for elever med godkjent rett til bruk av buss som skolereise.

  Har du et t:kort skole fra tidligere skoleår ber vi om at du tar godt vare på dette inntil videre, siden digitalt reisebevis i første omgang er en pilot. Du vil få nærmere beskjed fra skolen dersom t:kort skole skal benyttes igjen.

  Slik får du digitalt reisebevis

  1. Søk om skoleskyss hos Trøndelag fylkeskommune. Du får varsel når søknaden er godkjent.
  2. Reisebevis vil bli tilgjengelig i appen så snart du har fått tildelt skyss. Dette kan ta noen dager etter at søknaden er godkjent.
  3. Frem til du får reisebevis i appen kan du fremlegge godkjent søknad og få utlevert et midlertidig reisebevis av skolen. Elever som ikke kan fremvise dette må selv bekoste sin reise til/fra skolen.

  Slik bruker du digitalt reisebevis

  1. Last ned appen Pocket ID - hvis du ikke har den allerede.
  2. Dersom reisebeviset ikke er tilgjengelig enda vil du få et varsel når søknaden er ferdigbehandlet og reisebeviset er tilgjengelig i appen.
  3. ALLTID aktiver billetten før du går om bord ved hver reise. Du trenger ikke å aktivere billetten på nytt ved overgang. Reisebeviset og din billett er tilpasset din rettighet for skoleskyss.
  4. Billetten er ikke gyldig før den er aktivert. Sørg for å ha gyldig billett ved billettkontroll slik at du ikke får gebyr.

  Hva hvis reisebeviset ikke virker?

  Alle henvendelser og spørsmål om appen PocketID henvises til din skole.

  LES MER: Informasjon om digitale bevis