Viktig melding

Finn ut hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Skoleskyss videregående skole

Du som elev i offentlig og privat videregående skole i Trøndelag kan ha rett på fri skyss til og fra skolen.

Det gjelder deg som søker om avstandsskyss og varig medisinsk skyss. Det er eleven eller foresatte som er ansvarlig for å søke og levere nødvendig dokumentasjon innenfor gitte frister.

Det er Trøndelag Fylkeskommune (TFK) ved samferdselsavdelingen som behandler søknader om skoleskyss. Når fylkeskommunen bekrefter rettigheten for skoleskyss, sender de en bestilling til oss i AtB. Deretter organiserer og finansierer AtB skoleskyssen på vegne av fylkeskommunen.

Er du folkeregistret i Trøndelag, men går på skole i et annet fylke, må du sende inn en manuell søknad. Elektronisk søknadsskjema til Trøndelag fylkeskommune.

 • Elever som har

  • over 6 km. gangvei på videregående skole.
  • elever som har sykdom og/eller skade som gjør skyss nødvendig, uavhengig av gangavstand mellom hjem og skole.
  • Skolekortet er et personlig kort hvor navn og fødselsdato er påført og reisekortet inneholder en databrikke hvor informasjon om dine reiserettigheter er lagret.  Vær forsiktig med skolekortet ditt og ikke lag hull i det eller utsett det for annen røff behandling.
  • Skolekortet du mottar skal brukes i alle årene du har fått innvilget skoleskyss.
  • Skolekortet inneholder to gyldige reiser per dag. Antall turer er individuelt og følger den rettighet du har for skoleskyss. For full skyssrett er det to reiser pr dag i skoleårets 190 dager. Ved fri skoleskyss i deler av året, vil antall turer være lavere. Skolekortet kan benyttes hele året, men vil gå tomt for reiser om det benyttes mer enn rettigheten tilsier.
  • Skolekortet gjelder kun for den strekningen som er naturlig for å komme til og fra skolen.
  • Skolekortet for videregående skole er gyldig alle hverdager i henhold til fylkeskommunens skolekalender.
  • Skolekortet må ikke brukes utenfor gyldig område eller tidsrom. Da blir det ansett som misbruk og navn og adresse blir notert. AtB vil da sende informasjon om hendelsen til dine foresatte. Ved gjentatt misbruk vil gebyr bli utstedt.
  • Du må alltid ha med skolekortet på reiser.
  • Du må lese av skolekortet på kortleseren om bord i bussen eller på holdeplass, også i Trondheimsområdet. Skolekortet lyser grønt når alt er greit. Ved rødt lys, be sjåføren om hjelp.
  • Du må kjøpe billett for reisen dersom du glemmer skolekortet.