Skoleskyss videregående skole

Du som elev i offentlig og privat videregående skole i Trøndelag kan ha rett på fri skyss til og fra skolen.

Det gjelder deg som søker om avstandsskyss og varig medisinsk skyss. Det er eleven eller foresatte som er ansvarlig for å søke og levere nødvendig dokumentasjon innenfor gitte frister.

Det er Trøndelag Fylkeskommune (Trfk) ved samferdselsavdelingen som behandler søknader om skoleskyss. Når fylkeskommunen bekrefter rettigheten for skoleskyss, sender de en bestilling til AtB. AtB organiserer og finansierer skoleskyssen på vegne av fylkeskommunen.

Er du folkeregistret i Trøndelag, men går på skole i et annet fylke, må du sende inn en manuell søknad. Elektronisk søknadsskjema til Trøndelag fylkeskommune.

 • Elever som har

  • over 6 km. gangvei på videregående skole.
  • elever som har sykdom og/eller skade som gjør skyss nødvendig, uavhengig av gangavstand mellom hjem og skole.
  • Informasjon om reisebevisene Pocket ID og t:kort skole (pdf) (287KB)
  • Reisebeviset er personlig og kan ikke brukes av andre.
  • Reisebeviset skal brukes i alle årene du har fått innvilget skoleskyss.
  • Reisebeviset inneholder to reiser per skoledag for de reisestrekningene man har innvilget skyssrett. Det er ikke mulig å bruke t:kort skole med fleksibel transport.
  • Du må alltid aktivere reisebeviset ved hver reise før du går om bord. Billetten trenger ikke å aktiveres på nytt ved overgang mellom transportmidler. Billetten er ikke gyldig før den er aktivert, og vil være grunnlag for tilleggsavgift ved billettkontroll.
  • Reisebeviset gjelder innenfor innvilget strekning og tidsrom. Det er ikke gyldig i skolens ferier og fridager.
  • Det gjennomføres billettkontroll på alle linjer og avganger på alle transportmiddel i hele Trøndelag. Den reisende er ansvarlig for at billetten er gyldig gjennom hele reisen. Se våre transportvedtekter for mer info.
  • Misbruk av reisebevis kan medføre gebyr og inndragelse.