Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Skoleskyss videregående skole

Du som elev i offentlig og privat videregående skole i Trøndelag kan ha rett på fri skyss til og fra skolen.

Det gjelder deg som søker om avstandsskyss og varig medisinsk skyss. Det er eleven eller foresatte som er ansvarlig for å søke og levere nødvendig dokumentasjon innenfor gitte frister.

Det er Trøndelag Fylkeskommune (Trfk) ved samferdselsavdelingen som behandler søknader om skoleskyss. Når fylkeskommunen bekrefter rettigheten for skoleskyss, sender de en bestilling til AtB. AtB organiserer og finansierer skoleskyssen på vegne av fylkeskommunen.

Er du folkeregistret i Trøndelag, men går på skole i et annet fylke, må du sende inn en manuell søknad. Elektronisk søknadsskjema til Trøndelag fylkeskommune.

 • Elever som har

  • over 6 km. gangvei på videregående skole.
  • elever som har sykdom og/eller skade som gjør skyss nødvendig, uavhengig av gangavstand mellom hjem og skole.
  • Skolekortet er et personlig kort hvor navn og fødselsdato er påført og reisekortet inneholder en databrikke hvor informasjon om dine reiserettigheter er lagret.  Vær forsiktig med skolekortet ditt og ikke lag hull i det eller utsett det for annen røff behandling.
  • Skolekortet du mottar skal brukes i alle årene du har fått innvilget skoleskyss.
  • Skolekortet inneholder to gyldige reiser per dag. Antall turer er individuelt og følger den rettighet du har for skoleskyss. For full skyssrett er det to reiser pr dag i skoleårets 190 dager. Ved fri skoleskyss i deler av året, vil antall turer være lavere. Skolekortet kan benyttes hele året, men vil gå tomt for reiser om det benyttes mer enn rettigheten tilsier.
  • Skolekortet gjelder kun for den strekningen som er naturlig for å komme til og fra skolen.
  • Skolekortet for videregående skole er gyldig alle hverdager i henhold til fylkeskommunens skolekalender.
  • Skolekortet må ikke brukes utenfor gyldig område eller tidsrom. Da blir det ansett som misbruk og navn og adresse blir notert. AtB vil da sende informasjon om hendelsen til dine foresatte. Ved gjentatt misbruk vil gebyr bli utstedt.
 • Bruk av skolekort i koronasituasjonen

  • t:kort skole skal medbringes hver gang man reiser.
  • På de holdeplasser det er kortleser tilgjengelig, skal kortet leses av.
  • Skoleelever uten t:kort skole kjøper billett via mobil i appen AtB Mobillett eller på SMS. Billett kan ikke kjøpes om bord.

  Husk også at ungdom mellom 16 og 19 år og du under 16 år som kan dokumentere at du går på videregående skole kan kjøpe ungdomsbillett for Trøndelag. Det gjør du enklest i appen AtB Mobillett.

  LES MER: Slik kjøper du billett

   

 • Høsten 2020 startet AtB og Trøndelag fylkeskommune et pilotprosjekt med digitalt reisebevis på mobilen. Det betyr at t:kort skole erstattes av et digitalt reisebevis i appen Pocket ID, som gjør det enklere for deg som reiser. Du må alltid ha Pocket ID med reisebevis og elevbevis tilgjengelig når du reiser kollektivt.

  Hvem gjelder digitalt reisebevis for?

  Digitalt reisebevis gjelder i første omgang for Byåsen, Charlottenlund, Oppdal og Ole Vig videregående skoler, og kun for elever med godkjent rett til skoleskyss med buss.

  Har du et t:kort skole fra tidligere skoleår beholder du dette inntil videre, da digitalt reisebevis i første omgang kun er et pilotprosjekt. Du får beskjed fra skolen dersom t:kort skole skal benyttes igjen.

  Slik får du digitalt reisebevis

  1. Søk om skoleskyss hos Trøndelag fylkeskommune.
  2. Reisebevis blir tilgjengelig i appen Pocket ID så snart du har fått tildelt skyss. Det kan ta noen dager etter at søknaden er godkjent.
  3. Frem til du får reisebevis i appen kan du fremlegge godkjent søknad og få utlevert et midlertidig reisebevis av skolen.

  Slik bruker du digitalt reisebevis

  1. Last ned appen Pocket ID.
  2. Dersom reisebeviset enda ikke er tilgjengelig, vil du få varsel når søknaden er ferdigbehandlet og reisebeviset er tilgjengelig i appen.
  3. Aktiver din billett i Pocket ID før du går om bord ved starten av din reise. Billetten gjelder ved overgang, slik at du ikke trenger å aktivere billetten på nytt. Reisebeviset og din billett er tilpasset din rettighet for skoleskyss.
  4. Billetten er ikke gyldig før den er aktivert. Sørg for å ha gyldig billett ved billettkontroll slik at du ikke får gebyr.

  Hva hvis reisebeviset ikke virker?

  Alle henvendelser og spørsmål om appen Pocket ID henvises til din skole.

  LES MER: Informasjon om digitale bevis