nok
Skoleskyss grunnskole

Skoleskyss grunnskole

Skoleskyss for barne- og ungdomstrinnet i Sør-Trøndelag.

Elever som går både i offentlig og privat grunnskole i Sør-Trøndelag fylke kan ha rettigheter til gratis skoleskyss.

Det er Opplæringslova §7.1 og §7.3 som i hovedsak definerer disse rettighetene, og det er Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) og din bostedskommune som er vedtaks- og klagemyndighet for denne rettigheten.

I tillegg til Opplæringsloven og Privatskoleloven er det utarbeidet egne retningslinjer, både fra fylkeskommunen og de ulike kommunene. Retningslinjene benyttes for å ivareta elevenes rettigheter for skoleskyss.

Når rettigheten for skoleskyss er bekreftet, sendes en bestilling til AtB som organiserer og finansierer skoleskyssen på vegne av fylkeskommunen og de ulike kommunene. AtB skal i tillegg se til at ulike rettigheter, fra lov om offentlige anskaffelser til dimensjoneringsforskrift, opprettholdes.

Du som reiser er ansvarlig for å ha gyldig billett. Du kan lese mer om gyldig billett, billettkontroll og skoleskyss her.