Skysskort

Har du rett til skyss får du utlevert reisekort ved din skole. Ved tap av reisekort, ta kontakt med din skole for utstedelse av nytt kort snarest mulig.

Reisekortet er et bevis på at den aktuelle eleven har rett til fri skoleskyss. Reisekortet har bilde og navn på eleven, distansen eleven kan reise, stempel og underskrift fra skolen.

Reisekortet skal ikke brukes av andre.

Retten til fri skoleskyss kan inndras ved missbruk eller forsøk på misbruk av reisekortet.