Skyss ved delt bosted

Ved delt bosted har eleven rett til fri skoleskyss fra begge foreldrene og til/fra skolen forutsatt at eleven for øvrig oppfyller vilkårene for skyss. Delt bosted er når elever bor tilnærmet like mye hos hver av foreldrene og dette er skriftlig dokumentert med en samværsavtale.

Ta kontakt med din skole for søknadsskjema, eller skriv ut vedlagte PDF-fil og lever til din skole.