Foreldres ansvar

Foreldre har ansvar for at egne barn forberedes og trenes på å klare egen skolevei så sikkert som mulig. Det kan blant annet innebære at barn i småskolen må følges til holdeplass for den tid som er nødvendig for at de skal klare å gå til holdeplass på egen hånd. Dette gjelder også ved bussbytte. Det forventes at foresatte bistår barnet i en periode til eleven klarer dette selv.