Trondheim - Orkanger via Fv 800

Gjelder fra og med 3. februar. Endring: Holdeplassen Prinsens gate P3 betjenes ikke, ny holdeplass er Dronningens gate D1. Passeringstidene justeres mellom Trondheim S og City Syd E6.