Røros skysstasjon - Synnervika

Gjelder fra 16. august til og med 2. september.