nok
Retningslinjer skoleskyss

Retningslinjer

Rutiner og retningslinjer i forbindelse med skoleskyss

Vi har samlet rutiner/retningslinjer som omhandler skoleskyss - se høyre meny.

Det kan være andre rettigheter for skoleskyss enn de som fremkommer her. Du må da kontakte din skole som kan hjelpe deg videre med dette, da det i de fleste tilfeller vil være kommunale vedtak.